Hệ Thống Bình Chọn

Bạn thấy sản phẩm công ty chúng tôi như thế nào ?
 Rất tốt
 Tốt
 Bình thường
 Tệ
 Rất tệ

Giải thưởng

Báo cáo kinh doanh

Công Ty Cổ Phần LTTP Colusa - Miliket

Địa chỉ: 1230 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM Tel: (84 28)389 66 835 - 3 8979 204 - Fax: (84 28) 3896 0013 Email: colusa@comifood.com

Xem thêm

Kho Trung Chuyển tại Hà Nội

Địa chỉ: 53 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội Điện Thoại: (024) 38 271 985 Email: colusa@comifood.com

Xem thêm