Sự kiện - Tin tức
thong-bao-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-thuc-hien-quyen-nhan-co-tuc-nam-2018-bang-tien
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền
tuyen-dung-03052019
Tuyển Dụng 03/05/2019
- Công ty Colusa - Miliket tuyển dụng những vị trí sau
thong-bao-thay-doi-nhan-su
Thông Báo thay đổi nhân sự
- Thông báo thay đổi nhân sự
Hình ảnh - Công ty
gioi-thieu-cong-ty
Video - Clips
Colusa - Miliket 1230 Kha Vạn Cân, Linh Trung, Thủ Đưc, Tp.HCM