select * from #_products where display=1 and name_url='mi-kraft-tom-sate'

Mì Kraft Tôm Satế

Mì Kraft Tôm Satế
  • Trọng lượng: 65 g - 75 g
  • Số lượng: 30 - 100
Mô tả ngắn

Sản phẩm mô tả
Thông tin sản phẩm
Liên hệ để chúng tôi tư vấn cho bạn ngay bây giờ