select * from #_products where display=1 and name_url='mi-kraft-trang-hai-tom'

Mì Kraft Trắng Hai Tôm

Mì Kraft Trắng Hai Tôm
  • Trọng lượng: 65 g
  • Số lượng: 100
Mô tả ngắn

Sản phẩm mô tả
Thông tin sản phẩm
Liên hệ để chúng tôi tư vấn cho bạn ngay bây giờ