Sản phẩm

01
Mì Trộn Kiểu Thái

Trọng lượng: 90 g

Số lượng: 12 / thùng

Chi tiết>>
02
Mì Trộn Cà Ri

Trọng lượng: 90 g

Số lượng: 12 / thùng

Chi tiết>>
03
Phở Trộn Kiểu Thái

Trọng lượng: 90 g

Số lượng: 12 / thùng

Chi tiết>>
04
Mì Rong Biển

Trọng lượng: 75 g

Số lượng: 12 / thùng

Chi tiết>>
05
Phở Sài Gòn hương vị Bò

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 12 / thùng

Chi tiết>>
06
Phở Sài Gòn hương vị Gà

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 12 / thùng

Chi tiết>>
07
Mì Trộn Kiểu Nướng Nhật Bản

Trọng lượng: 90 g

Số lượng: 12 / thùng

Chi tiết>>
08
Mì Ly Cà Ri

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 24 / thùng

Chi tiết>>
09
Mì Ly Gà

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 24 / thùng

Chi tiết>>
010
Mì Ly Tomyum

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 24 / thùng

Chi tiết>>
011
Mì Trộn Thịt heo Nhật Bản

Trọng lượng: 90 g

Số lượng: 12 / thùng

Chi tiết>>
012
Mì Trộn Spaghetti

Trọng lượng: 90 g

Số lượng: 12 / thùng

Chi tiết>>