Sản phẩm

01
Hủ Tiếu Nam Vang

Trọng lượng:

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
02
Phở Sài Gòn Hương Vị Gà (65g)

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
03
Phở Sài Gòn Hương Vị Bò (65g)

Trọng lượng:

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
04
Hủ Tiếu Chay

Trọng lượng:

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
05
Cháo Hương Vị Nấm

Trọng lượng: 50 g

Số lượng: 50 / thùng

Chi tiết>>
06
Cháo Cá Lóc

Trọng lượng: 50 g

Số lượng: 50 / thùng

Chi tiết>>
07
Cháo Hương Vị Gà

Trọng lượng: 50 g

Số lượng: 50 / thùng

Chi tiết>>
08
Cháo Hương Vị Thịt Bầm

Trọng lượng: 50 g

Số lượng: 50 / thùng

Chi tiết>>
09
Cháo Yến Rong Biển

Trọng lượng: 50 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
010
Cháo Yến Thịt Bằm

Trọng lượng: 50 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
011
Phở Hương Vị Bò Ăn Liền

Trọng lượng: 60 g

Số lượng: 30 / thùng

Khối Lượng Tịnh: 60g

Chi tiết>>
012
Phở Hương Vị Gà Ăn Liền

Trọng lượng: 60 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
013
Phở Chay Ăn Liền

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
014
Phở Hương Vị Bò (65g)

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
015
Phở Hương Vị Gà (65g)

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>