Sản phẩm

01
Mì Trộn Hương Vị Hàn Quốc

Trọng lượng: 150 g

Số lượng: 12 / thùng

Chi tiết>>
02
Mì Ly Lẩu Thái Tôm Colusa

Trọng lượng: 60 g

Số lượng: 24 / thùng

Chi tiết>>
03
Mì Ly bò

Trọng lượng:

Số lượng: 24 / thùng

- Mì ly Bò hiệu Miliket

Chi tiết>>
04
Mì Ly Lẩu Thái

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 24 / thùng

- Mì ly lẩu Thái hiệu Miliket

Chi tiết>>
05
Mì Ly Sườn

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 24 / thùng

- Mì ly Sườn hiệu Miliket

Chi tiết>>
06
Mì Tô Bò

Trọng lượng: 75 g

Số lượng: 12 / thùng

- Mì tô Bò hiệu Miliket

Chi tiết>>
07
Mì Tô Lẩu Thái

Trọng lượng: 75 g

Số lượng: 12 / thùng

- Mì tô Lẩu Thái hiệu Miliket

Chi tiết>>
08
Mì Tô Sườn

Trọng lượng: 75 g

Số lượng: 12 / thùng

- Mì tô Sườn hiệu Miliket

Chi tiết>>