Sự kiện - Tin tức
thu-moi-dhd-co-dong-nam-2022
Thư mời ĐHĐ cổ đông năm 2022
- Thư mời tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
cong-bo-thong-tin-100522
Công bố thông tin 10/05/22
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc dời ngày tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ...
cong-bo-thong-tin-co-dong-2022
Công bố thông tin Cổ đông 2022
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham ĐHĐCĐ 2022 - Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện...
Hình ảnh - Công ty
gioi-thieu-cong-ty
Video - Clips
Colusa - Miliket 1230 Kha Vạn Cân, Linh Trung, Thủ Đưc, Tp.HCM