Sự kiện - Tin tức
bao-cao-tai-chinh-kiem-toan-2017
Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
Công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket
thu-moi-hop-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-2018
Thư mời họp Đại hội Cổ Đông thường niên 2018
- Công ty CP LTTP Colusa - Miliket kính gởi quý cổ đông "Thư mời họp Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018"
tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-2018
Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông 2018
Tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2018 của Công ty Lương Thực Thực Phẩm COLUSA - MILIKET diễn ra ngày 27/04/2018
Hình ảnh - Công ty
gioi-thieu-cong-ty
Video - Clips
Colusa - Miliket 1230 Kha Vạn Cân, Linh Trung, Thủ Đưc, Tp.HCM