Hệ Thống Bình Chọn

Bạn thấy sản phẩm công ty chúng tôi như thế nào ?
 Rất tốt
 Tốt
 Bình thường
 Tệ
 Rất tệ

Giải thưởng

Tin Tức
Nội Bộ
Liên Ngành
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 7
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 7
Sự Kiện
Trong Nước
Đại hội
Cổ Đông
Phiều lấy ý kiến Cổ Đông
Phiều lấy ý kiến Cổ Đông
- Thông qua dự thảo bổ sung điều lệ - Thông qua quy chế HĐQT
Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức năm 2017
Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức