Hệ Thống Bình Chọn

Bạn thấy sản phẩm công ty chúng tôi như thế nào ?
 Rất tốt
 Tốt
 Bình thường
 Tệ
 Rất tệ

Giải thưởng

Tin Tức
Nội Bộ
Liên Ngành
SẢN PHẨM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PLASMA
SẢN PHẨM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PLASMA
COLUSA - MILIKET tự hào tiên phong ứng dụng thành công CÔNG NGHỆ PLASMA vào quy trình sản xuất sản phẩm
Sự Kiện
Trong Nước
Cổ Đông
Công bố thông tin bất thường ngày 08.07.2023
Công bố thông tin bất thường ngày 08.07.2023
Hợp đồng báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2023