Hozo Dẫn Lối Cho Cuộc Gặp Gỡ Đáng Nhớ Giữa Tempest Và Colusa - Miliket

Cuộc gặp gỡ giữa TEMPEST và Colusa - Miliket chính là một trong những kết nối đầy thú vị được bắt đầu từ HOZO 2023

Chi tiết >>>

Doanh nghiệp


Công bố thông tin bất thường ngày 08.07.2023

Hợp đồng báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2023

Chi tiết >>>

Quan Hệ Cổ Đông


Thông báo mời chào giá “cung cấp lắp đặt khung kệ nhiều tầng lưu trữ hàng hóa kho thành phẩm và kho hương liệu, bao bì”

- Thư mời tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu “cung cấp lắp đặt khung kệ nhiều tầng lưu trữ hàng hóa kho thành phẩm và kho hương liệu, bao bì”

Chi tiết >>>

Cơ Hội Hợp Tác