Sản phẩm

01
Mì Kraft Đen Hai Tôm

Trọng lượng: 65 g - 65 g

Số lượng: 30 - 100 / thùng

Chi tiết>>
02
Mì Tôm Satế

Trọng lượng: 80 g

Số lượng: 30 / thùng

Thông tin sản phẩm Trọng lượng: 80g/

Chi tiết>>
03
Mì Kraft Tôm Satế

Trọng lượng: 65 g - 75 g

Số lượng: 30 - 100 / thùng

Chi tiết>>
04
Hủ Tiếu Nam Vang

Trọng lượng:

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
05
Mì Trộn Hương Vị Hàn Quốc

Trọng lượng: 150 g

Số lượng: 12 / thùng

Chi tiết>>
06
Phở Sài Gòn Hương Vị Gà (65g)

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
07
Phở Sài Gòn Hương Vị Bò (65g)

Trọng lượng:

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
08
Hủ Tiếu Chay

Trọng lượng:

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
09
Tương ớt Sapa

Trọng lượng: 175

Số lượng: 24 / thùng

Chi tiết>>
010
Nước Khoáng Colusa - miliket

Trọng lượng: 300 ml - 500 ml

Số lượng: 24 / thùng

Nước Khoáng Colusa - Miliket Thiên Nhiên Không Ga

Chi tiết>>
011
Mì Trộn Kiểu Thái

Trọng lượng: 90 g

Số lượng: 12 / thùng

Chi tiết>>
012
Mì Trộn Cà Ri

Trọng lượng: 90 g

Số lượng: 12 / thùng

Chi tiết>>
013
Phở Trộn Kiểu Thái

Trọng lượng: 90 g

Số lượng: 12 / thùng

Chi tiết>>
014
Mì Rong Biển

Trọng lượng: 75 g

Số lượng: 12 / thùng

Chi tiết>>
015
Phở Sài Gòn hương vị Bò

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 12 / thùng

Chi tiết>>
016
Phở Sài Gòn hương vị Gà

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 12 / thùng

Chi tiết>>
017
Mì Trộn Kiểu Nướng Nhật Bản

Trọng lượng: 90 g

Số lượng: 12 / thùng

Chi tiết>>
018
Mì Ly Cà Ri

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 24 / thùng

Chi tiết>>
019
Mì Ly Gà

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 24 / thùng

Chi tiết>>
020
Mì Ly Tomyum

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 24 / thùng

Chi tiết>>
021
Mì Trộn Thịt heo Nhật Bản

Trọng lượng: 90 g

Số lượng: 12 / thùng

Chi tiết>>
022
Mì Trộn Spaghetti

Trọng lượng: 90 g

Số lượng: 12 / thùng

Chi tiết>>
023
Mì 2 Tôm Chua Cay Cao Cấp

Trọng lượng: 75 g

Số lượng: 30 / thùng

Thông tin sản phẩm Trọng lượng: 75g

Chi tiết>>
024
Mì Hai Tôm Hương Vị Hải Sản Cao Cấp

Trọng lượng: 75 g

Số lượng: 30 / thùng

Thông tin sản phẩm Trọng lượng: 75g

Chi tiết>>
025
Mì Hai Tôm Hương Vị Saté

Trọng lượng: 75 g

Số lượng: 30 / thùng

Thông tin sản phẩm Trọng lượng: 75g/

Chi tiết>>
026
Mì Tôm Ăn Liền Colusa

Trọng lượng: 75 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
027
Mì Gà Xanh

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
028
Mì Chay

Trọng lượng: 65 - 70g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
029
Mì Gà Cao Cấp

Trọng lượng: 85 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
030
Mì Hương Vị Tôm Gà Ăn Liền

Trọng lượng: 65 g - 80g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
031
Mì Chay Cao Cấp Rong Biển

Trọng lượng: 75 g

Số lượng: 30 / thùng

- Mì chay cao cấp Rong Biển

Chi tiết>>
032
Cháo Hương Vị Nấm

Trọng lượng: 50 g

Số lượng: 50 / thùng

Chi tiết>>
033
Cháo Cá Lóc

Trọng lượng: 50 g

Số lượng: 50 / thùng

Chi tiết>>
034
Cháo Hương Vị Gà

Trọng lượng: 50 g

Số lượng: 50 / thùng

Chi tiết>>
035
Cháo Hương Vị Thịt Bầm

Trọng lượng: 50 g

Số lượng: 50 / thùng

Chi tiết>>
036
Tương ớt Colusa

Trọng lượng: 260 g

Số lượng: 24 / thùng

Chi tiết>>
037
Cháo Yến Rong Biển

Trọng lượng: 50 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
038
Cháo Yến Thịt Bằm

Trọng lượng: 50 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
039
Mì Kraft Đen Bốn Tôm

Trọng lượng: 65 g - 80 g

Số lượng: 30 - 100 / thùng

Chi tiết>>
040
Mì Kraft Trắng Hai Tôm

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 100 / thùng

Chi tiết>>
041
Mì Kraft Trắng Bốn Tôm

Trọng lượng: 65 g - 75g - 80g

Số lượng: 30 - 100 / thùng

Chi tiết>>
042
Mì Ly Lẩu Thái Tôm Colusa

Trọng lượng: 60 g

Số lượng: 24 / thùng

Chi tiết>>
043
Mì Ly bò

Trọng lượng:

Số lượng: 24 / thùng

- Mì ly Bò hiệu Miliket

Chi tiết>>
044
Mì Ly Lẩu Thái

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 24 / thùng

- Mì ly lẩu Thái hiệu Miliket

Chi tiết>>
045
Mì Ly Sườn

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 24 / thùng

- Mì ly Sườn hiệu Miliket

Chi tiết>>
046
Mì Tô Bò

Trọng lượng: 75 g

Số lượng: 12 / thùng

- Mì tô Bò hiệu Miliket

Chi tiết>>
047
Mì Tô Lẩu Thái

Trọng lượng: 75 g

Số lượng: 12 / thùng

- Mì tô Lẩu Thái hiệu Miliket

Chi tiết>>
048
Mì Tô Sườn

Trọng lượng: 75 g

Số lượng: 12 / thùng

- Mì tô Sườn hiệu Miliket

Chi tiết>>
049
Phở Hương Vị Bò Ăn Liền

Trọng lượng: 60 g

Số lượng: 30 / thùng

Khối Lượng Tịnh: 60g

Chi tiết>>
050
Phở Hương Vị Gà Ăn Liền

Trọng lượng: 60 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
051
Phở Chay Ăn Liền

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
052
Phở Hương Vị Bò (65g)

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
053
Phở Hương Vị Gà (65g)

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
054
Mì Cà Chua

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
055
Mì Bò Bít Tết

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
056
Mì Xào Ăn Liền

Trọng lượng: 85 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
057
Mì Thập Cẩm Việt Nam

Trọng lượng: 70 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
058
Mì Hương Thịt Heo

Trọng lượng: 70 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
059
Mì Chay Đặc Biệt

Trọng lượng: 80 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
060
Bột Canh (200g)

Trọng lượng: 200g

Số lượng: 40 / thùng

Chi tiết>>
061
Tương Ớt

Trọng lượng: 250

Số lượng: 24 / thùng

- Tương ớt

Chi tiết>>
062
Mì Chay Hương Vị Nấm

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
063
Mì Tôm Chua Cay Colusa

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
064
Mì Hương Vị Bò Bít Tết

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
065
Mì Satế Hương Vị Hành

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 30 / thùng

Chi tiết>>
066
Mì Trộn Hương Vị Hàn Quốc

Trọng lượng: 105 g

Số lượng: 12 / thùng

Chi tiết>>
067
Mì Ly Lẩu Thái

Trọng lượng: 65 g

Số lượng: 24 / thùng

Chi tiết>>
068
Tương ớt Sapa

Trọng lượng: 175 g

Số lượng: 24 / thùng

Chi tiết>>